Sociaal

  • Depressie Sociaal

    Je ziet er goed uit!

    Ik dacht altijd dat je bij een depressie de hele dag in bed lag. Waarschijnlijk zijn er ook mensen met een depressie waarbij dat zo is. Maar een depressie heeft vele gezichten en de uiting ervan kan per persoon verschillen. En ook per fase. Soms zou ik dat eigenlijk ook wel willen, onder de dekens …

  • Depressie Sociaal

    Wat zeg je?

    Op blue monday (je weet wel, die commercieel bedachte offday die de somberste dag van het jaar zou moeten zijn) stond er in het NRC een artikel over wat je wel/niet moet zeggen tegen iemand die een depressie heeft. Ondertussen was er ook een campagne door de overheid gestart om